Stavba nové a renovace střechy

Střecha je součástí celého estetického ztvárnění stavby a svým tvarem i barvou dokresluje pohled na hotový objekt. Její hlavní funkcí je ale ochrana stavby proti povětrnostním vlivům. Proto je velmi důležité, aby byl střešní plášť proveden správně ve všech detailech. Právě perfektní provedení detailů je kromě kvalitní střešní krytiny předpokladem dlouhé životnosti a vysoké spolehlivosti střešního pláště.

Výběr střechy

Vhodná volba střechy záleží především na prostředí kde stavíme. Území, jež zastavujeme, může být pod památkářskou nebo urbanistickou mocí, která nám určí přesný typ ukončení stavby, včetně její krytiny a barvy. Výběr je také omezen nadmořskou výškou. Stavba ploché střechy v horských oblastech se neprovádí (velké zatížení konstrukce v zimě od sněhu).

Sklon šikmých střech je 5 – 45°. Konstrukce se provádí s jedním (pultová) nebo s více sklony (sedlová, mansardová). Celá soustava se skládá z krovu (nosná konstrukce ze dřeva, betonu, oceli) a krytiny (pálená, betonová, plechová), která se největší měrou podílí na odolnosti vůči povětrnostním vlivům. Šikmé střechy mají své nevýhody. Hlavními nevýhodami je vyšší cena realizace (drahé krytiny) a minimální požární odolnost. Znevýhodňující je i provádění, při kterém musíme dbát na pečlivé vyplnění mezer tepelnou izolací mezi krokvemi (při nekvalitním provedení hrozí vznik tepelných mostů) a provedení kvalitní parozábrany (špatné provedení může vést k usazení plísní a dřevokazných hub).

Největší výhodou realizací šikmých střech je vytvoření podkrovního prostoru, který se v nynější době používá k obývání (výroba zařizovacích předmětů na míru, jsme omezeni sklonem střešní roviny). Výhodou je také vynikající odolnost povětrnostním vlivům (déšť snadno odtéká, sníh se neudrží apod.). Sklon střechy nevyžaduje nároky na propustnost krytiny, která ovlivňuje potřebu minimální údržby a delší životnost než u plochých střech.

Střešní konstrukce bez krovu se nazývají ploché střechy, které mají sklon 0 – 5°. Nosné prvky se používají dřevěné, ocelové nebo betonové příhradoviny nebo speciální skládané systémy (u dvouplášťových střech). Výhodou těchto realizací je lepší požární odolnost (použití nehořlavých materiálů) a rychlá montáž konstrukce (není tolik fyzicky náročná). Při vhodné skladbě (únosné) se používají ploché střechy jako „zelené střechy“ (velký vliv na ovzduší, snižování CO2, zavádí zeleň do zástavby).

Při navrhování jsme velice limitováni výběrem vhodné krytiny. Musí se zvolit materiál, který bude odolávat velkým teplotním rozdílům (v létě se teplota ve dne pohybuje okolo 100°C a v zimě kolem –30°C). Realizace střechy si vyžaduje pečlivé provádění, protože i sebemenší chyby v provedení, např. v hydroizolaci, může vést k zatékání do interiérů, jejichž oprava si vyžaduje rekonstrukce. Vlastník nesmí plochou střechu zanedbávat, protože taková střecha rychleji stárne a neplní svůj hlavní účel.

  • dřevo a krovy
  • tašky pálené a betonové
  • vláknocementové desky
  • plechové střechy
Články šikmá střecha-01-1072x700
Šikmá střecha
Články plochá střecha-02-1072x700
Plochá střecha

Realizace střechy na klíč začíná společným plánem, smlouvou a končí předáním kompletní práce, samozřejmě po její důkladné prohlídce a odsouhlasení. Jednodušší postup neexistuje. Před samotnou realizací střechy na klíč probíhá podrobná konzultace projektu s majitelem nebo investorem, zaměření objektu a testy.