Zaměření střechy před renovací

V případě, že není k dispozici PD střechy, je potřeba střechu přesně změřit. Pro správné nacenění nové střechy stačí vypracovat od ruky jednoduchý náčrt střechy, alternativně je střechu možné vyfotit a do vytištěných fotografií zakreslit změřené rozměry. Pokud zasíláte poptávku na pokrývače emailem stačí už pouze uvedené podklady oskenovat.

Jak zjistit rozměry střechy

Které rozměry jsou pro nás, ke správnému a co možná nejpřesnějšímu vypracování kalkulace střechy rozhodující, je patrné z obrázku výše (popis položek níže). V případě, že je střecha doplněna o prostupy (např. střešní výlezy, střešní okna, komíny aj.), je třeba uvézt rozměry těchto otvorů a jejich vzdálenost od štítové a okapové hrany.


Výkresová dokumentace

Zaměření střechy doporučujeme i v případě, kdy existuje původní projektová dokumentace domu, velmi často se stává, že aktuální rozměry střechy neodpovídají současnému stavu. Nezapomínejme však, že se tento problém nemusí týkat jen rekonstrukcí, i u novostavby se reálný krov může odchýlit od originální projektové dokumentace.PD

Základní rozměry střechy:

Články zaměření střechy-02-1021x912

Pro každou střechu platí, že nabídne tu nejlepší funkčnost, ochranu a spolehlivost pouze za předpokladu, že do sebe jednotlivé prvky optimálně zapadají. Proto je vždy lepší zvolit kompletní systém od jednoho výrobce, který zaručí, že střecha bude plnit všechny své funkce za jakýchkoli podmínek.