Colorlak je výrobce omítek, fasádních, interiérových barev, omítkovin, lepicích a stěrkových hmot. V nabídce tohoto výrobce jsou i malířské barvy, benátský štuk, barvy na dřevo, kov, stěrky, zateplovací systémy, dekorační materiály. Společnost Colorlak poskytuje komplexní servis svým zákazníkům, výrobky nesou známku nejvyšší kvality a sortiment jejich výrobků plně koresponduje s novinkami a požadavky trhu.

Prodej barev Ekolak-02-1024x752
Omítky a fasádní barvy Ekolak
Prodej barev Ekolak-02-1024x752
Omítky a fasádní barvy Ekolak

Fasádní a zateplovací systémy

Hybnou silou jejich výzkumu a vývoje je nepřetržité sledování vývojových trendů v oblasti stavební chemie a pružné reagování na tento vývoj. Jejich hlavní prioritou je produkce výrobků vysoké kvality a zajištění trvalé stability procesu výroby. Jejich výrobky jsou pravidelně prověřovány nezávislými autorizovanými zkušebnami především Technickým a zkušebním ústavem stavebním, přičemž zkoušky jsou vždy prováděny nad rámec stanoveným zákonem.Kontaktní zateplovací systémy

Kontaktní zateplovací systém EKO-STZ je určen pro dodatečné zateplení obvodových plášťů budov s izolací z expandovaného polystyrenu označený EKO-STZ P nebo minerálních vláken EKO-STZ M. Kontaktní zateplovací systémy EKO-STZ působí jako kompaktní celek, přičemž jednotlivé složky byly vyvinuty tak, aby jejich vzájemné spolupůsobení umožnilo dosažení optimálních mechanických vlastností, maximální užitnosti a životnosti zateplovacího systému. Kontaktní systémy EKO-STZ jsou s úspěchem aplikovány po celé České republice i v zahraničí. Zateplovacím systémům EKO-STZ P a EKO-STZ M bylo uděleno Evropské technické schválení na základě normy ETAG 004 a vyhovují tedy nejnáročnějším zkouškám.

 

Produkty Colorlak v našem sortimentu

 • Disperzní - Fasádní barvy Colorlak
 • Silikonové - Fasádní barvy Colorlak
 • Silikátové - Fasádní barvy Colorlak
 • Speciální - Fasádní barvy Colorlak
 • Disperzní - dekorativní omítky Colorlak
 • Silikonové - dekorativní omítky Colorlak
 • Silikátové - dekorativní omítky Colorlak
 • Extra - dekorativní omítky Colorlak
 • Mozaikové - dekorativní omítky Colorlak
 • Disperzní - Interiérové barvy Colorlak
 • Tónované - Interiérové barvy Colorlak
 • Speciální - Interiérové barvy Colorlak
 • Disperzní - penetrační a základní nátěry Colorlak
 • Silikonové - penetrační a základní nátěry Colorlak
 • Silikátové - penetrační a základní nátěry Colrolak
 • Izolační - základní nátěry Colorlak
 • Lepící hmoty - Colorlak
 • Stěrkové hmoty - Colorlak
 • Hydroizolační hmoty - Colorlak