Výstavba nové střechy RD

Dodávka a montáž nové střechy RD

Oslovil nás klient, který měl zájem o provedení demontáže staré střechy a následné výstavby střechy nové. připravili jsme potřebnou dokumentaci a vyřídili potřebné dokumenty. Demontované části staré střechy jsme kompletně ekologicky zlikvidovali. V naší dílně jsme vyrobili všechny dřevěné části nových krovů a klempířských prvků. Na zrekonstruované části rodinného domu jsme předepsaným postupem instalovali novou konstrukci krovů, následně položili tepelnou izolaci a odvětrávání. Stavbu nové střechy jsme dokončili oplechování střechy a montáží okapového systému.

Vzhledem k tomu, že střecha je na první pohled dosti výrazná konstrukce, kterou nelze přehlédnout, tak to, jaký typ zvolíte, je velmi důležité. Úplně primárně rozlišujeme střechy podle sklonu na střechy ploché a střechy šikmé. Každá z nich má své charakteristické vlastnosti a s nimi související výhody i nevýhody.

Šikmá střecha

Šikmá střecha je v České republice takovou tradiční a prověřenou volbou. Šikmou střechou označujeme všechny střešní konstrukce se sklonem větším než 5°. Obvykle se střešní konstrukce skládá ze zpravidla dřevěného krovu, případné tepelné izolace, hydroizolace, a nakonec ze střešní krytiny. Právě volba střešní krytiny je u šikmých střech velmi důležitá pro konečné vlastnosti střechy.

Výhody šikmé střechy

Výhodou šikmých střech je využitelnost prostoru pod nimi například pro obytné účely jako podkroví nebo na půdu a uskladnění méně potřebných věcí. Další výhodou je delší trvanlivost a prakticky nulová potřeba údržby. Také systém odvádění vody z šikmé střechy je jednodušší a mnohem spolehlivější než u střech plochých.


Dřevěná konstrukce střechy

Konstrukce krovu

Krovová konstrukce je nejzákladnější stavební prvek šikmých střech. Určuje sklon střechy a přenáší zatížení střešní krytiny do obvodové nosné konstrukce. Čím větší je sklon střechy, tím větší je zatížení od větru, ale zároveň klesá zatížení případnou sněhovou pokrývkou. Při malých sklonech střechy se naopak musí dbát na vliv sání větru. Kvalita a způsob provedení krovu je pak zásadním parametrem pro životnost a odolnost celé střešní konstrukce. Krovovou konstrukci jako celek tvoří několik vzájemně uspořádaných dřevěných prvků zpravidla spojených vhodnými tesařskými spoji. Vzájemné uspořádání jednotlivých prvků krovu závisí na typu krovové konstrukce. Všechny prvky mají svůj charakteristický průřez, obvykle obdélníkový či čtvercový, délku a pevnost.

 • Datum
 • Zákazník
  Zákazník
 • Kategorie
 • Místo
  Kokory
 • Popis
  krovy, krytina
 • Termín
  55 dnů